Pil Kontrol Cihazı

public class BatteryController
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.device.battery.BatteryController


Bir cihazın pil şarj durumunu kontrol etmeyi sağlayan yardımcı program sınıfı.

Özet

Kamu inşaatçıları

BatteryController ()

Genel yöntemler

static IBatteryInfo getBatteryInfoForDevice ( ITestDevice device)

Bir aygıtın IBatteryInfo değerini döndürür.

static IBatteryInfo.BatteryState getDeviceChargingState ( ITestDevice device)

Cihazın şarj durumunu döndürür.

Kamu inşaatçıları

Pil Kontrol Cihazı

public BatteryController ()

Genel yöntemler

getPilBilgiForDevice

public static IBatteryInfo getBatteryInfoForDevice (ITestDevice device)

Bir aygıtın IBatteryInfo değerini döndürür. Bir şeyler ters giderse veya cihaz desteklenmiyorsa null değerini döndürür.

parametreler
device ITestDevice

İadeler
IBatteryInfo

getDeviceChargingState

public static IBatteryInfo.BatteryState getDeviceChargingState (ITestDevice device)

Cihazın şarj durumunu döndürür. Cihaz desteklenmiyorsa, IBatteryInfo.BatteryState.UNDEFINED değerini döndürür.

parametreler
device ITestDevice

İadeler
IBatteryInfo.BatteryState

atar
DeviceNotAvailableException