IPilBilgisi

public interface IBatteryInfo

com.android.tradefed.device.battery.IBatteryInfo


Bir cihazın piliyle etkileşimi tanımlayan arayüz.

Özet

iç içe sınıflar

enum IBatteryInfo.BatteryState

Mevcut pil şarj durumunu açıklar.

Genel yöntemler

abstract IBatteryInfo.BatteryState checkBatteryState ( ITestDevice device)

Bir cihaz pilinin mevcut durumunu döndürür.

abstract void disableCharging ( ITestDevice device)

Bir cihazın pil şarjını devre dışı bırakın.

abstract void enableCharging ( ITestDevice device)

Bir cihazın pil şarjını etkinleştirin.

Genel yöntemler

kontrolPilDurumu

public abstract IBatteryInfo.BatteryState checkBatteryState (ITestDevice device)

Bir cihaz pilinin mevcut durumunu döndürür.

parametreler
device ITestDevice

İadeler
IBatteryInfo.BatteryState

atar
DeviceNotAvailableException

devre dışı bırakŞarj

public abstract void disableCharging (ITestDevice device)

Bir cihazın pil şarjını devre dışı bırakın.

parametreler
device ITestDevice

atar
DeviceNotAvailableException

etkinleştirmekŞarj

public abstract void enableCharging (ITestDevice device)

Bir cihazın pil şarjını etkinleştirin.

parametreler
device ITestDevice

atar
DeviceNotAvailableException