BatteryController

public class BatteryController
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.battery.BatteryController


فئة المنفعة التي تسمح بالتحكم في حالة شحن بطارية الجهاز.

ملخص

المنشئون العامة

BatteryController ()

الطرق العامة

static IBatteryInfo getBatteryInfoForDevice ( ITestDevice device)

IBatteryInfo للجهاز.

static IBatteryInfo.BatteryState getDeviceChargingState ( ITestDevice device)

يُرجع حالة شحن الجهاز.

المنشئون العامة

BatteryController

public BatteryController ()

الطرق العامة

getBatteryInfoForDevice

public static IBatteryInfo getBatteryInfoForDevice (ITestDevice device)

IBatteryInfo للجهاز. يعود فارغًا إذا حدث خطأ ما أو إذا كان الجهاز غير مدعوم.

المعلمات
device ITestDevice

عائدات
IBatteryInfo

getDeviceChargingState

public static IBatteryInfo.BatteryState getDeviceChargingState (ITestDevice device)

يُرجع حالة شحن الجهاز. إذا كان الجهاز غير مدعوم ، IBatteryInfo.BatteryState.UNDEFINED .

المعلمات
device ITestDevice

عائدات
IBatteryInfo.BatteryState

رميات
DeviceNotAvailableException