Odzyskiwanie wielu urządzeń

public interface IMultiDeviceRecovery

com.android.tradefed.device.IMultiDeviceRecovery


Interfejs do odzyskiwania wielu urządzeń offline. Istnieje kilka metod odzyskiwania urządzenia, które mogą mieć wpływ na wiele urządzeń (np. ponowne uruchomienie adb, resetowanie USB, ...). Za pomocą tego interfejsu możemy wdrożyć te metody odzyskiwania. Po skonfigurowaniu implementacji poprzez konfigurację globalną, z DeviceManager będzie okresowo wywoływana ERROR(/#recoverDevices(List)) .

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void recoverDevices ( managedDevices) recoverDevices ( managedDevices)

Odzyskuje urządzenia offline na hoście.

default void setFastbootPath (String fastbootPath)

Ustawia ścieżkę do pliku binarnego fastboot, który ma być używany.

Metody publiczne

odzyskać urządzenia

public abstract void recoverDevices ( managedDevices)

Odzyskuje urządzenia offline na hoście.

Parametry
managedDevices : lista ITestDevice s.

ustawFastbootPath

public void setFastbootPath (String fastbootPath)

Ustawia ścieżkę do pliku binarnego fastboot, który ma być używany.

Parametry
fastbootPath String