Odzyskiwanie USBResetMultiDeviceRecover

public class UsbResetMultiDeviceRecovery
extends Object implements IMultiDeviceRecovery

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.UsbResetMultiDeviceRecovery


IMultiDeviceRecovery , który resetuje magistrale USB dla urządzeń offline.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

UsbResetMultiDeviceRecovery ()

Metody publiczne

void recoverDevices ( devices) recoverDevices ( devices)

Odzyskuje urządzenia offline na hoście.

void setFastbootPath (String fastbootPath)

Ustawia ścieżkę do pliku binarnego fastboot, który ma być używany.

Konstruktorzy publiczni

Odzyskiwanie USBResetMultiDeviceRecover

public UsbResetMultiDeviceRecovery ()

Metody publiczne

odzyskać urządzenia

public void recoverDevices ( devices)

Odzyskuje urządzenia offline na hoście.

Parametry
devices : lista ITestDevice s.

ustawFastbootPath

public void setFastbootPath (String fastbootPath)

Ustawia ścieżkę do pliku binarnego fastboot, który ma być używany.

Parametry
fastbootPath String