Dostawca ClusterBuild

public class ClusterBuildProvider
extends Object implements IBuildProvider

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterBuildProvider


IBuildProvider do pobierania zasobów testowych TFC.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ClusterBuildProvider ()

Metody publiczne

void buildNotTested ( IBuildInfo info)

Oznacz daną wersję jako nieprzetestowaną.

void cleanUp ( IBuildInfo info)

Wyczyść wszystkie tymczasowe pliki kompilacji.

IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Konstruktorzy publiczni

Dostawca ClusterBuild

public ClusterBuildProvider ()

Metody publiczne

kompilacjaNieTestowana

public void buildNotTested (IBuildInfo info)

Oznacz daną wersję jako nieprzetestowaną.

Wywoływane w przypadkach, gdy TradeFederation nie ukończyło testów kompilacji z powodu problemu ze środowiskiem.

Parametry
info IBuildInfo : IBuildInfo do zresetowania

posprzątać

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Wyczyść wszystkie tymczasowe pliki kompilacji.

Parametry
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Zwroty
IBuildInfo IBuildInfo dla testowanej kompilacji lub null , jeśli żadna kompilacja nie jest dostępna do testowania

Rzuca
BuildRetrievalError