Informacje o treści

public class ContentInformation
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.build.content.ContentInformation


Reprezentuje zawartość danego celu kompilacji jego wersji podstawowej i bieżącej.

Streszczenie

Pola

public final String baseBuildId

public final File baseContent

public final String currentBuildId

public final File currentContent

Konstruktorzy publiczni

ContentInformation (File baseContent, String baseBuildId, File currentContent, String currentBuildId)

Metody publiczne

void clean ()
ContentInformation cloneInformation ()
ContentInformation cloneInformation (File cloneFolder)

Głęboko skopiuj ContentInformation i pliki źródłowe, jeśli istnieją.

Pola

baseBuildId

public final String baseBuildId

zawartość bazowa

public final File baseContent

bieżący identyfikator kompilacji

public final String currentBuildId

bieżąca treść

public final File currentContent

Konstruktorzy publiczni

Informacje o treści

public ContentInformation (File baseContent, 
        String baseBuildId, 
        File currentContent, 
        String currentBuildId)

Parametry
baseContent File

baseBuildId String

currentContent File

currentBuildId String

Metody publiczne

czysty

public void clean ()

Informacje o klonach

public ContentInformation cloneInformation ()

Zwroty
ContentInformation

Informacje o klonach

public ContentInformation cloneInformation (File cloneFolder)

Głęboko skopiuj ContentInformation i pliki źródłowe, jeśli istnieją.

Parametry
cloneFolder File

Zwroty
ContentInformation