Dostawca OtaZipfileBuild

public class OtaZipfileBuildProvider
extends Object implements IBuildProvider

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.build.OtaZipfileBuildProvider


Udostępnia IBuildInfo w oparciu o lokalny plik zip OTA.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

OtaZipfileBuildProvider ()

Metody publiczne

void cleanUp ( IBuildInfo info)

Wyczyść wszystkie tymczasowe pliki kompilacji.

IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Konstruktorzy publiczni

Dostawca OtaZipfileBuild

public OtaZipfileBuildProvider ()

Metody publiczne

posprzątać

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Wyczyść wszystkie tymczasowe pliki kompilacji.

Parametry
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Zwroty
IBuildInfo IBuildInfo dla testowanej kompilacji lub null , jeśli żadna kompilacja nie jest dostępna do testowania

Rzuca
BuildRetrievalError