Parser Tombstone

public class TombstoneParser
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.sts.common.util.TombstoneParser


Analizuje nagrobki i plik nagrobka lub logcat.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TombstoneParser ()

Metody publiczne

static final List<TombstoneProtos.Tombstone> parseLogcat (String logcat)

Przeanalizuj fragment kodu logcat i utwórz listę nagrobków

static long parsePointer (String pointerString)
static boolean parseTombstone (String tombstoneBlob, TombstoneProtos.Tombstone.Builder tombstoneBuilder)

Konstruktorzy publiczni

Parser Tombstone

public TombstoneParser ()

Metody publiczne

parseLogcat

public static final List<TombstoneProtos.Tombstone> parseLogcat (String logcat)

Przeanalizuj fragment kodu logcat i utwórz listę nagrobków

Parametry
logcat String

Zwroty
List<TombstoneProtos.Tombstone>

parsePointer

public static long parsePointer (String pointerString)

Parametry
pointerString String

Zwroty
long

przeanalizuj nagrobek

public static boolean parseTombstone (String tombstoneBlob, 
                TombstoneProtos.Tombstone.Builder tombstoneBuilder)

Parametry
tombstoneBlob String

tombstoneBuilder TombstoneProtos.Tombstone.Builder

Zwroty
boolean