Narzędzie systemowe

public class SystemUtil
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.sts.common.SystemUtil


Różne funkcje pomocnicze związane z systemem

Streszczenie

Metody publiczne

static AutoCloseable withProperty (String name, String value, ITestDevice device)

Ustaw wartość właściwości do momentu zamknięcia powrotu

Metody publiczne

z Nieruchomością

public static AutoCloseable withProperty (String name, 
        String value, 
        ITestDevice device)

Ustaw wartość właściwości do momentu zamknięcia powrotu

Parametry
name String : nazwa właściwości do ustawienia

value String : wartość, na którą powinna być ustawiona właściwość

device ITestDevice : urządzenie, którego chcesz użyć

Zwroty
AutoCloseable Jeśli włączenie debugowania malloc powiodło się: obiekt, który wyłączy debugowanie malloc po zamknięciu. Jeśli włączenie debugowania malloc nie powiodło się: null.

Rzuca
DeviceNotAvailableException