RootcanalUtils.HciDevice

public static class RootcanalUtils.HciDevice
extends Object implements AutoCloseable

Obiekt Java.lang.Object
com.android.sts.common.RootcanalUtils.HciDevice


Klasa hermetyzująca wirtualne urządzenie HCI, którym można sterować za pomocą poleceń HCI.

Streszczenie

Metody publiczne

void close ()
byte[] readHciPacket ()

Odczytaj jeden pakiet HCI z urządzenia, blokując do czasu dostępności danych.

void sendHciCmd (int ogf, int ocf, byte[] params)

Wygodna osłona sendHciPacket do wysyłania pakietu poleceń HCI do urządzenia.

void sendHciPacket (byte[] packet)

Wyślij surowy pakiet HCI do urządzenia.

Metody publiczne

zamknąć

public void close ()

Rzuca
IOException

przeczytajHciPacket

public byte[] readHciPacket ()

Odczytaj jeden pakiet HCI z urządzenia, blokując do czasu dostępności danych.

Zwroty
byte[]

Rzuca
IOException

wyślijHciCmd

public void sendHciCmd (int ogf, 
        int ocf, 
        byte[] params)

Wygodna osłona sendHciPacket do wysyłania pakietu poleceń HCI do urządzenia.

Parametry
ogf int : Pole grupy kodu operacji

ocf int : Pole poleceń kodu operacji

params byte : reszta parametrów polecenia

Rzuca
IOException

wyślij pakiet Hci

public void sendHciPacket (byte[] packet)

Wyślij surowy pakiet HCI do urządzenia.

Parametry
packet byte : surowe dane pakietu do wysłania do urządzenia

Rzuca
IOException