btgatt_response_t הפניה לאיחוד

btgatt_response_t הפניה לאיחוד

#include < bt_gatt_server.h >

שדות נתונים

btgatt_value_t attr_value
uint16_t ידית

תיאור מפורט

סוג תגובה לבקשת קריאה מרחוק של GATT

הגדרה בשורה 41 של הקובץ bt_gatt_server.h .

תיעוד שטח

btgatt_value_t attr_value

הגדרה בשורה 43 של הקובץ bt_gatt_server.h .

ידית uint16_t

הגדרה בשורה 44 של הקובץ bt_gatt_server.h .


התיעוד לאיגוד זה נוצר מהקובץ הבא: