הפנייה למבנה_camera_state_t vehicle_camera_state

הפנייה למבנה_camera_state_t vehicle_camera_state

#include < vehicle_camera.h >

שדות נתונים

uint32_t overlay_on
uint32_t מצלמה_מופעלת

תיאור מפורט

מתאר את המצב הנוכחי של התקן המצלמה

הגדרה בשורה 63 של הקובץ vehicle_camera.h .

תיעוד שטח

uint32_t camera_on

הגדרה בשורה 65 של הקובץ vehicle_camera.h .

uint32_t overlay_on

הגדרה בשורה 64 של הקובץ vehicle_camera.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא: