הפנייה למבנה tv_stream

הפנייה למבנה tv_stream

#include < tv_input.h >

שדות נתונים

int stream_id
tv_stream_type_t סוּג
איחוד {
native_handle_t * sideband_stream_source_handle
buffer_producer_stream_t buffer_producer
};

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 283 של הקובץ tv_input.h .

תיעוד שטח

איגוד {...}
buffer_producer_stream_t buffer_producer

הגדרה בשורה 296 של הקובץ tv_input.h .

native_handle_t* sideband_stream_source_handle

הגדרה בשורה 293 של הקובץ tv_input.h .

int stream_id

הגדרה בשורה 285 של הקובץ tv_input.h .

הגדרה בשורה 288 של הקובץ tv_input.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ tv_input.h