הפנייה למבנה tv_input_capture_result

הפנייה למבנה tv_input_capture_result

#include < tv_input.h >

שדות נתונים

int מזהה_מכשיר
int stream_id
uint32_t seq
buffer_handle_t בַּלָם
int קוד שגיאה

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 190 של הקובץ tv_input.h .

תיעוד שטח

buffer_handle_t buffer

הגדרה בשורה 205 של הקובץ tv_input.h .

int device_id

הגדרה בשורה 192 של הקובץ tv_input.h .

int error_code

הגדרה בשורה 211 של הקובץ tv_input.h .

uint32_t seq

הגדרה בשורה 198 של הקובץ tv_input.h .

int stream_id

הגדרה בשורה 195 של הקובץ tv_input.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ tv_input.h