הפניה למבנה tBT_UUID

הפניה למבנה tBT_UUID

#include < bt_types.h >

שדות נתונים

UINT16 לן
איחוד {
UINT16 uuid16
UINT32 uuid32
UINT8 uuid128 [ MAX_UUID_SIZE ]
} uu

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 398 של הקובץ bt_types.h .

תיעוד שטח

UINT16 len

הגדרה בשורה 404 של הקובץ bt_types.h .

איחוד { ... } uu
UINT8 uuid128[ MAX_UUID_SIZE ]

הגדרה בשורה 410 של הקובץ bt_types.h .

UINT16 uuid16

הגדרה בשורה 408 של הקובץ bt_types.h .

UINT32 uuid32

הגדרה בשורה 409 של הקובץ bt_types.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא: