הפניה למבנה tBLE_BD_ADDR

הפניה למבנה tBLE_BD_ADDR

#include < bt_types.h >

שדות נתונים

tBLE_ADDR_TYPE סוּג
BD_ADDR bda

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 506 של הקובץ bt_types.h .

תיעוד שטח

הגדרה בשורה 509 של הקובץ bt_types.h .

הגדרה בשורה 508 של הקובץ bt_types.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא: