הפניית מבנה sound_trigger_module

הפניית מבנה sound_trigger_module

#include < sound_trigger.h >

שדות נתונים

struct hw_module_t מְשׁוּתָף

תיאור מפורט

לכל מודול חומרה חייב להיות מבנה נתונים בשם HAL_MODULE_INFO_SYM והשדות של מבנה נתונים זה חייבים להתחיל ב- hw_module_t ואחריו מידע ספציפי למודול.

הגדרה בשורה 60 של הקובץ sound_trigger.h .

תיעוד שטח

struct hw_module_t נפוץ

הגדרה בשורה 61 של הקובץ sound_trigger.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא: