הפנייה למבנה של consumerir_device

הפנייה למבנה של consumerir_device

#include < consumerir.h >

שדות נתונים

struct hw_device_t מְשׁוּתָף
int(* transmit )(struct consumerir_device *dev, int carrier_freq, const int pattern[], int pattern_len)
int(* get_num_carrier_freqs )(struct consumerir_device *dev)
int(* get_carrier_freqs )(struct consumerir_device *dev, size_t len, consumerir_freq_range_t *ranges)
בטל* שמור [8-3]

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 44 של הקובץ consumerir.h .

תיעוד שטח

struct hw_device_t נפוץ

שיטות נפוצות של התקן IR לצרכן. זה חייב להיות החבר הראשון ב- consumerir_device מכיוון שמשתמשים במבנה זה ישליכו מצביע hw_device_t אל consumerir_device בהקשרים שבהם ידוע שה- hw_device_t מפנה ל- consumerir_device .

הגדרה בשורה 51 של הקובץ consumerir.h .

int(* get_carrier_freqs)(struct consumerir_device *dev, size_t len, consumerir_freq_range_t *ranges)

הגדרה בשורה 85 של הקובץ consumerir.h .

int(* get_num_carrier_freqs)(struct consumerir_device *dev)

הגדרה בשורה 75 של הקובץ consumerir.h .

בטל* שמור[8-3]

הגדרה בשורה 89 של הקובץ consumerir.h .

int(* transmit)(struct consumerir_device *dev, int carrier_freq, const int pattern[], int pattern_len)

הגדרה בשורה 65 של הקובץ consumerir.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא: