הפנייה למבנה camera_device

הפנייה למבנה camera_device

#include < camera.h >

שדות נתונים

hw_device_t מְשׁוּתָף
camera_device_ops_t * אופס
בטל* priv

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 285 של הקובץ camera.h .

תיעוד שטח

hw_device_t נפוץ

camera_device.common.version חייב להיות בטווח HARDWARE_DEVICE_API_VERSION(0,0) -(1,FF). CAMERA_DEVICE_API_VERSION_1_0 מומלץ.

הגדרה בשורה 291 של הקובץ camera.h .

camera_device_ops_t * אופציות

הגדרה בשורה 292 של הקובץ camera.h .

בטל* priv

הגדרה בשורה 293 של הקובץ camera.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ camera.h