הפנייה למבנה camera3_error_msg

הפנייה למבנה camera3_error_msg

#include < camera3.h >

שדות נתונים

uint32_t מספר מסגרת
camera3_stream_t * error_stream
int קוד שגיאה

תיאור מפורט

camera3_error_msg_t:

תוכן ההודעה עבור CAMERA3_MSG_ERROR

הגדרה בשורה 1982 של קובץ camera3.h .

תיעוד שטח

int error_code

הקוד לשגיאה זו; אחד מערכי הרשימה של CAMERA_MSG_ERROR.

הגדרה בשורה 1998 של קובץ camera3.h .

camera3_stream_t * error_stream

מצביע לזרם שבו היה כשל. NULL אם הזרם אינו רלוונטי לשגיאה.

הגדרה בשורה 1993 של קובץ camera3.h .

uint32_t frame_number

מספר המסגרת של הבקשה עליה חלה השגיאה. 0 אם מספר המסגרת אינו רלוונטי לשגיאה.

הגדרה בשורה 1987 של קובץ camera3.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ camera3.h