btgatt_write_params_t Struct Referansı

btgatt_write_params_t Struct Referansı

#include < bt_gatt_client.h >

Veri alanları

btgatt_srvc_id_t srvc_id
btgatt_gatt_id_t char_id
btgatt_gatt_id_t descr_id
uint8_t statü

Detaylı Açıklama

GATT yazma işlemleri için parametreler

Bt_gatt_client.h dosyasının 53. satırındaki tanım .

Saha Belgeleri

Bt_gatt_client.h dosyasının 56. satırındaki tanım .

Bt_gatt_client.h dosyasının 57. satırındaki tanım .

Bt_gatt_client.h dosyasının 55. satırındaki tanım .

uint8_t durumu

Bt_gatt_client.h dosyasının 58. satırındaki tanım .


Bu yapının belgeleri aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: