btgatt_srvc_id_t Yapı Referansı

btgatt_srvc_id_t Yapı Referansı

#include < bt_gatt_types.h >

Veri alanları

btgatt_gatt_id_t İD
uint8_t is_birincil

Detaylı Açıklama

GATT Hizmet Kimliği aynı zamanda hizmet türünü de tanımlar (birincil/ikincil)

bt_gatt_types.h dosyasının 40. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

bt_gatt_types.h dosyasının 42. satırındaki tanım.

uint8_t is_primary

bt_gatt_types.h dosyasının 43. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: