btgatt_server_interface_t Yapı Referansı

btgatt_server_interface_t Yapı Referansı

#include < bt_gatt_server.h >

Veri alanları

bt_status_t (* kayıt_sunucusu )( bt_uuid_t *uuid)
bt_status_t (* unregister_server )(int sunucu_if)
bt_status_t (* connect )(int sunucu_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, bool is_direct, int taşıma)
bt_status_t (* bağlantıyı kes )(int sunucu_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, int bağlantı_id)
bt_status_t (* add_service )(int sunucu_if, btgatt_srvc_id_t *srvc_id, int num_handles)
bt_status_t (* add_included_service )(int sunucu_if, int hizmet_tanımlayıcı, int dahil_tanımlayıcı)
bt_status_t (* add_characteristic )(int sunucu_if, int hizmet_tanıtıcısı, bt_uuid_t *uuid, int özellikleri, int izinleri)
bt_status_t (* add_descriptor )(int sunucu_if, int hizmet_tanıtıcısı, bt_uuid_t *uuid, int izinleri)
bt_status_t (* start_service )(int sunucu_if, int hizmet_tanıtıcı, int aktarım)
bt_status_t (* stop_service )(int sunucu_if, int hizmet_tanıtıcı)
bt_status_t (* delete_service )(int sunucu_if, int hizmet_tanıtıcısı)
bt_status_t (* send_indication )(int sunucu_if, int nitelik_tanıtıcı, int bağlantı_id, int onay, vektör< uint8_t > değer)
bt_status_t (* send_response )(int conn_id, int trans_id, int durumu, btgatt_response_t *yanıt)

Detaylı Açıklama

Standart BT-GATT sunucu arayüzünü temsil eder.

bt_gatt_server.h dosyasının 146. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

bt_status_t (* add_characteristic)(int sunucu_if, int hizmet_tanıtıcısı, bt_uuid_t *uuid, int özellikleri, int izinleri)

Bir hizmete özellik ekleme

bt_gatt_server.h dosyasının 168. satırındaki tanım.

bt_status_t (* add_descriptor)(int sunucu_if, int hizmet_tanıtıcısı, bt_uuid_t *uuid, int izinleri)

Belirli bir hizmete tanımlayıcı ekleme

bt_gatt_server.h dosyasının 173. satırındaki tanım.

bt_status_t (* add_included_service)(int sunucu_if, int hizmet_tanıtıcısı, int dahil_tanıtıcı)

Dahil edilen bir hizmeti ana hizmetine atayın

bt_gatt_server.h dosyasının 165. satırındaki tanım.

bt_status_t (* add_service)(int sunucu_if, btgatt_srvc_id_t *srvc_id, int num_handles)

Yeni bir hizmet oluştur

bt_gatt_server.h dosyasının 162. satırındaki tanım.

bt_status_t (* connect)(int sunucu_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, bool is_direct, int taşıma)

Uzak çevre birimine bağlantı oluşturma

bt_gatt_server.h dosyasının 154. satırındaki tanım.

bt_status_t (* delete_service)(int sunucu_if, int hizmet_tanıtıcısı)

Yerel bir hizmeti silme

bt_gatt_server.h dosyasının 184. satırındaki tanım.

bt_status_t (* bağlantıyı kes)(int sunucu_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, int bağlantı_id)

Kurulu bir bağlantının bağlantısını kesin veya bekleyen bir bağlantıyı iptal edin

bt_gatt_server.h dosyasının 158. satırındaki tanım.

bt_status_t (* kayıt_sunucusu)( bt_uuid_t *uuid)

Bir GATT sunucusu uygulamasını yığına kaydeder

bt_gatt_server.h dosyasının 148. satırındaki tanım.

bt_status_t (* send_intained)(int sunucu_if, int nitelik_tanıtıcı, int bağlantı_kimliği, int onay, vektör< uint8_t > değer)

Değer göstergesini uzaktaki bir cihaza gönder

bt_gatt_server.h dosyasının 187. satırındaki tanım.

bt_status_t (* send_response)(int conn_id, int trans_id, int durumu, btgatt_response_t *response)

Okuma/yazma işlemine yanıt gönderme

bt_gatt_server.h dosyasının 192. satırındaki tanım.

bt_status_t (* start_service)(int sunucu_if, int hizmet_tanıtıcı, int taşıma)

Yerel bir hizmet başlatır

bt_gatt_server.h dosyasının 177. satırındaki tanım.

bt_status_t (* stop_service)(int sunucu_if, int hizmet_tanıtıcısı)

Yerel bir hizmeti durdurur

bt_gatt_server.h dosyasının 181. satırındaki tanım.

bt_status_t (* unregister_server)(int sunucu_if)

Yığından bir sunucu uygulamasının kaydını kaldırma

bt_gatt_server.h dosyasının 151. satırındaki tanım.


Bu yapının belgeleri aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: