btgatt_server_interface_t Yapı Referansı

btgatt_server_interface_t Yapı Referansı

#include < bt_gatt_server.h >

Veri alanları

bt_status_t (* register_server )( bt_uuid_t *uuid)
bt_status_t (* unregister_server )(int server_if)
bt_status_t (* bağlan )(int server_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, bool is_direct, int taşıma)
bt_status_t (* bağlantıyı kes )(int server_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, int conn_id)
bt_status_t (* add_service )(int server_if, btgatt_srvc_id_t *srvc_id, int num_handles)
bt_status_t (* add_included_service )(int server_if, int service_handle, int dahil_handle)
bt_status_t (* add_characteristic )(int server_if, int service_handle, bt_uuid_t *uuid, int özellikleri, int izinleri)
bt_status_t (* add_descriptor )(int server_if, int service_handle, bt_uuid_t *uuid, int izinleri)
bt_status_t (* start_service )(int server_if, int service_handle, int taşıma)
bt_status_t (* stop_service )(int server_if, int service_handle)
bt_status_t (* delete_service )(int server_if, int service_handle)
bt_status_t (* send_indication )(int server_if, int öznitelik_tutucu, int bağlantı_kimliği, int onay, vektör< uint8_t > değer)
bt_status_t (* send_response )(int conn_id, int trans_id, int durum, btgatt_response_t *yanıt)

Detaylı Açıklama

Standart BT-GATT sunucu arabirimini temsil eder.

bt_gatt_server.h dosyasının 146. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

bt_status_t (* add_characteristic)(int server_if, int service_handle, bt_uuid_t *uuid, int özellikleri, int izinleri)

Bir hizmete bir özellik ekleme

bt_gatt_server.h dosyasının 168. satırındaki tanım.

bt_status_t (* add_descriptor)(int server_if, int service_handle, bt_uuid_t *uuid, int izinleri)

Belirli bir hizmete bir tanımlayıcı ekleyin

bt_gatt_server.h dosyasının 173. satırındaki tanım.

bt_status_t (* add_included_service)(int server_if, int service_handle, int dahil_handle)

Dahil edilen bir hizmeti üst hizmetine atayın

bt_gatt_server.h dosyasının 165. satırındaki tanım.

bt_status_t (* add_service)(int server_if, btgatt_srvc_id_t *srvc_id, int num_handles)

Yeni bir hizmet oluştur

bt_gatt_server.h dosyasının 162. satırındaki tanım.

bt_status_t (* connect)(int server_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, bool is_direct, int taşıma)

Uzak çevre birimine bağlantı oluşturun

bt_gatt_server.h dosyasının 154. satırındaki tanım.

bt_status_t (* delete_service)(int server_if, int service_handle)

Yerel bir hizmeti silin

bt_gatt_server.h dosyasının 184. satırındaki tanım.

bt_status_t (* bağlantıyı kes)(int server_if, const bt_bdaddr_t *bd_addr, int conn_id)

Kurulan bir bağlantının bağlantısını kesin veya bekleyen bir bağlantıyı iptal edin

bt_gatt_server.h dosyasının 158. satırındaki tanım.

bt_status_t (* register_server)( bt_uuid_t *uuid)

Bir GATT sunucu uygulamasını yığınla kaydeder

bt_gatt_server.h dosyasının 148. satırındaki tanım.

bt_status_t (* send_indication)(int server_if, int öznitelik_handle, int conn_id, int onay, vektör< uint8_t > değer)

Uzak bir cihaza değer göstergesi gönder

bt_gatt_server.h dosyasının 187 satırındaki tanım.

bt_status_t (* send_response)(int conn_id, int trans_id, int durum, btgatt_response_t *yanıt)

Bir okuma/yazma işlemine yanıt gönder

bt_gatt_server.h dosyasının 192. satırındaki tanım.

bt_status_t (* start_service)(int server_if, int service_handle, int taşıma)

Yerel bir hizmet başlatır

bt_gatt_server.h dosyasının 177. satırındaki tanım.

bt_status_t (* stop_service)(int server_if, int service_handle)

Yerel bir hizmeti durdurur

bt_gatt_server.h dosyasının 181 satırındaki tanım.

bt_status_t (* unregister_server)(int server_if)

Bir sunucu uygulamasının kaydını yığından kaldırın

bt_gatt_server.h dosyasının 151. satırındaki tanım.


Bu yapı için belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: