הפנייה למבנה_אפקט_שמע

הפנייה למבנה_אפקט_שמע

#include < audio_effect.h >

שדות נתונים

uint32_t תָג
uint32_t גִרְסָה
const char * שֵׁם
const char * מיישם
int32_t(* create_effect )(const effect_uuid_t *uuid, int32_t sessionId, int32_t ioId, effect_handle_t *pHandle)
int32_t(* release_effect )( effect_handle_t handle)
int32_t(* get_descriptor )(const effect_uuid_t *uuid, effect_descriptor_t *pDescriptor)

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 920 של הקובץ audio_effect.h .

תיעוד שטח

int32_t(* create_effect)(const effect_uuid_t *uuid, int32_t sessionId, int32_t ioId, effect_handle_t *pHandle)

הגדרה בשורה 960 של הקובץ audio_effect.h .

int32_t(* get_descriptor)(const effect_uuid_t *uuid, effect_descriptor_t *pDescriptor)

הגדרה בשורה 1002 של הקובץ audio_effect.h .

const char* מיישם

הגדרה בשורה 928 של הקובץ audio_effect.h .

const char* שם

הגדרה בשורה 926 של הקובץ audio_effect.h .

int32_t(* release_effect)( effect_handle_t handle)

הגדרה בשורה 982 של הקובץ audio_effect.h .

תג uint32_t

הגדרה בשורה 922 של הקובץ audio_effect.h .

גרסת uint32_t

הגדרה בשורה 924 של הקובץ audio_effect.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
,

הפנייה למבנה_אפקט_שמע

הפנייה למבנה_אפקט_שמע

#include < audio_effect.h >

שדות נתונים

uint32_t תָג
uint32_t גִרְסָה
const char * שֵׁם
const char * מיישם
int32_t(* create_effect )(const effect_uuid_t *uuid, int32_t sessionId, int32_t ioId, effect_handle_t *pHandle)
int32_t(* release_effect )( effect_handle_t handle)
int32_t(* get_descriptor )(const effect_uuid_t *uuid, effect_descriptor_t *pDescriptor)

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 920 של הקובץ audio_effect.h .

תיעוד שטח

int32_t(* create_effect)(const effect_uuid_t *uuid, int32_t sessionId, int32_t ioId, effect_handle_t *pHandle)

הגדרה בשורה 960 של הקובץ audio_effect.h .

int32_t(* get_descriptor)(const effect_uuid_t *uuid, effect_descriptor_t *pDescriptor)

הגדרה בשורה 1002 של הקובץ audio_effect.h .

const char* מיישם

הגדרה בשורה 928 של הקובץ audio_effect.h .

const char* שם

הגדרה בשורה 926 של הקובץ audio_effect.h .

int32_t(* release_effect)( effect_handle_t handle)

הגדרה בשורה 982 של הקובץ audio_effect.h .

תג uint32_t

הגדרה בשורה 922 של הקובץ audio_effect.h .

גרסת uint32_t

הגדרה בשורה 924 של הקובץ audio_effect.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא: