הפניה למבנה GpsXtraCallbacks

הפניה למבנה GpsXtraCallbacks

#include < gps.h >

שדות נתונים

gps_xtra_download_request download_request_cb
gps_create_thread create_thread_cb

תיאור מפורט

מבנה התקשרות חוזרת לממשק XTRA.

הגדרה בשורה 852 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

gps_create_thread create_thread_cb

הגדרה בשורה 854 של הקובץ gps.h.

gps_xtra_download_request download_request_cb

הגדרה בשורה 853 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h