הפניה למבנה GpsSvInfo

הפניה למבנה GpsSvInfo

#include < gps.h >

שדות נתונים

size_t גודל
int prn
לָצוּף snr
לָצוּף גוֹבַה
לָצוּף אַזִימוּט

תיאור מפורט

מבנה מדור קודם כדי לייצג מידע SV. הוצא משימוש, יוסר במהדורת Android הבאה. השתמש ב-GnssSvInfo במקום זאת.

הגדרה בשורה 562 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

אזימוט לצוף

אזימוט של SV במעלות.

הגדרה בשורה 572 של הקובץ gps.h.

גובה לצוף

גובה SV במעלות.

הגדרה בשורה 570 של הקובץ gps.h.

int prn

מספר פסאודו אקראי עבור ה-SV.

הגדרה בשורה 566 של הקובץ gps.h.

size_t size

מוגדר ל-sizeof(GpsSvInfo)

הגדרה בשורה 564 של הקובץ gps.h.

לצוף snr

יחס אות לרעש.

הגדרה בשורה 568 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h