הפניה למבנה GpsStatus

הפניה למבנה GpsStatus

#include < gps.h >

שדות נתונים

size_t גודל
GpsStatusValue סטָטוּס

תיאור מפורט

מייצג את הסטטוס.

הגדרה בשורה 551 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

size_t size

מוגדר ל-sizeof(GpsStatus)

הגדרה בשורה 553 של הקובץ gps.h.

סטטוס GpsStatusValue

הגדרה בשורה 554 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h