הפניה למבנה GpsNiCallbacks

הפניה למבנה GpsNiCallbacks

#include < gps.h >

שדות נתונים

gps_ni_notify_callback להודיע_cb
gps_create_thread create_thread_cb

תיאור מפורט

מבנה התקשרות חוזרת של GPS NI.

הגדרה בשורה 1094 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

gps_create_thread create_thread_cb

הגדרה בשורה 1100 של הקובץ gps.h.

שולח את בקשת ההודעה מ-HAL אל GPSLocationProvider.

הגדרה בשורה 1099 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h
,

הפניה למבנה GpsNiCallbacks

הפניה למבנה GpsNiCallbacks

#include < gps.h >

שדות נתונים

gps_ni_notify_callback להודיע_cb
gps_create_thread create_thread_cb

תיאור מפורט

מבנה התקשרות חוזרת של GPS NI.

הגדרה בשורה 1094 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

gps_create_thread create_thread_cb

הגדרה בשורה 1100 של הקובץ gps.h.

שולח את בקשת ההודעה מ-HAL אל GPSLocationProvider.

הגדרה בשורה 1099 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h
,

הפניה למבנה GpsNiCallbacks

הפניה למבנה GpsNiCallbacks

#include < gps.h >

שדות נתונים

gps_ni_notify_callback להודיע_cb
gps_create_thread create_thread_cb

תיאור מפורט

מבנה התקשרות חוזרת של GPS NI.

הגדרה בשורה 1094 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

gps_create_thread create_thread_cb

הגדרה בשורה 1100 של הקובץ gps.h.

שולח את בקשת ההודעה מ-HAL אל GPSLocationProvider.

הגדרה בשורה 1099 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h