מבנה GpsMeasurementInterface Reference

מבנה GpsMeasurementInterface Reference

#include < gps.h >

שדות נתונים

size_t גודל
int(* init )( GpsMeasurementCallbacks *callbacks)
בָּטֵל(* סגור )()

תיאור מפורט

ממשק מורחב לתמיכה במדידות GPS.

הגדרה בשורה 1982 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

void(* סגור)()

מפסיק עדכונים מה-HAL ומבטל את הרישום של שגרות ההתקשרות חזרה. לאחר קריאה להפסקה, השיחות החוזרות שנרשמו קודם לכן חייבות להיחשב כבלתי חוקיות על ידי ה-HAL. אם עצור מופעל ללא 'פתיחה' קודם, פונקציה זו לא אמורה לבצע שום עבודה.

הגדרה בשורה 2005 של הקובץ gps.h.

int(* init)( GpsMeasurementCallbacks *callbacks)

מאתחל את הממשק ורושם את שגרות ההתקשרות עם ה-HAL. לאחר קריאה מוצלחת ל'init' ה-HAL חייב להתחיל לספק עדכונים בשלב משלו.

סטטוס: GPS_MEASUREMENT_OPERATION_SUCCESS GPS_MEASUREMENT_ERROR_ALREADY_INIT - אם כבר נרשמה התקשרות חוזרת ללא קריאה מתאימה ל'סגור' GPS_MEASUREMENT_ERROR_GENERIC - אם אירעה שגיאה אחרת, צפוי שה-HAL לא יפיק עדכונים כלשהם עם החזרת קוד שגיאה זה.

הגדרה בשורה 1997 של הקובץ gps.h.

size_t size

הגדר ל-sizeof(GpsMeasurementInterface)

הגדרה בשורה 1984 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h