הפניה למבנה של GpsGeofenceCallbacks

הפניה למבנה של GpsGeofenceCallbacks

#include < gps.h >

שדות נתונים

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback
gps_geofence_status_callback geofence_status_callback
gps_geofence_add_callback geofence_add_callback
gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback
gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback
gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback
gps_create_thread create_thread_cb

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 1350 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

gps_create_thread create_thread_cb

הגדרה בשורה 1357 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_add_callback geofence_add_callback

הגדרה בשורה 1353 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback

הגדרה בשורה 1355 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback

הגדרה בשורה 1354 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback

הגדרה בשורה 1356 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_status_callback geofence_status_callback

הגדרה בשורה 1352 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback

הגדרה בשורה 1351 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h
,

הפניה למבנה של GpsGeofenceCallbacks

הפניה למבנה של GpsGeofenceCallbacks

#include < gps.h >

שדות נתונים

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback
gps_geofence_status_callback geofence_status_callback
gps_geofence_add_callback geofence_add_callback
gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback
gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback
gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback
gps_create_thread create_thread_cb

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 1350 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

gps_create_thread create_thread_cb

הגדרה בשורה 1357 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_add_callback geofence_add_callback

הגדרה בשורה 1353 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback

הגדרה בשורה 1355 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback

הגדרה בשורה 1354 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback

הגדרה בשורה 1356 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_status_callback geofence_status_callback

הגדרה בשורה 1352 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback

הגדרה בשורה 1351 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h
,

הפניה למבנה של GpsGeofenceCallbacks

הפניה למבנה של GpsGeofenceCallbacks

#include < gps.h >

שדות נתונים

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback
gps_geofence_status_callback geofence_status_callback
gps_geofence_add_callback geofence_add_callback
gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback
gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback
gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback
gps_create_thread create_thread_cb

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 1350 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

gps_create_thread create_thread_cb

הגדרה בשורה 1357 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_add_callback geofence_add_callback

הגדרה בשורה 1353 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback

הגדרה בשורה 1355 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback

הגדרה בשורה 1354 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback

הגדרה בשורה 1356 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_status_callback geofence_status_callback

הגדרה בשורה 1352 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback

הגדרה בשורה 1351 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h
,

הפניה למבנה של GpsGeofenceCallbacks

הפניה למבנה של GpsGeofenceCallbacks

#include < gps.h >

שדות נתונים

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback
gps_geofence_status_callback geofence_status_callback
gps_geofence_add_callback geofence_add_callback
gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback
gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback
gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback
gps_create_thread create_thread_cb

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 1350 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

gps_create_thread create_thread_cb

הגדרה בשורה 1357 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_add_callback geofence_add_callback

הגדרה בשורה 1353 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback

הגדרה בשורה 1355 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback

הגדרה בשורה 1354 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback

הגדרה בשורה 1356 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_status_callback geofence_status_callback

הגדרה בשורה 1352 של הקובץ gps.h.

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback

הגדרה בשורה 1351 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h