הפניה למבנה GpsDebugInterface

הפניה למבנה GpsDebugInterface

#include < gps.h >

שדות נתונים

size_t גודל
size_t(* get_internal_state )(char *buffer, size_t bufferSize)

תיאור מפורט

ממשק מורחב לתמיכה ב-DEBUG.

הגדרה בשורה 871 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

size_t(* get_internal_state)(char *buffer, size_t bufferSize)

פונקציה זו צריכה להחזיר כל מידע שהיישום המקורי רוצה לכלול בדוח באג.

הגדרה בשורה 879 של הקובץ gps.h.

size_t size

מוגדר ל-sizeof(GpsDebugInterface)

הגדרה בשורה 873 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h