הפניה למבנה GnssSvStatus

הפניה למבנה GnssSvStatus

#include < gps.h >

שדות נתונים

size_t גודל
int num_svs
GnssSvInfo gnss_sv_list [ GNSS_MAX_SVS ]

תיאור מפורט

מייצג סטטוס SV.

הגדרה בשורה 641 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

GnssSvInfo gnss_sv_list[ GNSS_MAX_SVS ]

מצביע למערך של מידע SVs עבור כל קבוצות הכוכבים של GNSS, למעט GPS, המדווח באמצעות sv_list

הגדרה בשורה 651 של הקובץ gps.h.

int num_svs

מספר ה-SVs GPS גלויים כעת, מתייחס ל-SVs המאוחסנים ב-sv_list

הגדרה בשורה 646 של הקובץ gps.h.

size_t size

מוגדר ל-sizeof(GnssSvStatus)

הגדרה בשורה 643 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h