הפניה למבנה FlpDeviceContextInterface

הפניה למבנה FlpDeviceContextInterface

#include < fused_location.h >

שדות נתונים

size_t גודל
int(* inject_device_context )(uint32_t enabledMask)

תיאור מפורט

ממשק מורחב לתמיכה בהקשר של המכשיר.

הגדרה בשורה 507 של הקובץ fused_location.h .

תיעוד שטח

int(* inject_device_context)(uint32_t enabledMask)

מזריק נתוני ניפוי באגים למערכת המשנה FLP. החזר 0 על הצלחה, -1 על שגיאה.

הגדרה בשורה 515 של הקובץ fused_location.h .

size_t size

מוגדר ל-sizeof(FlpDeviceContextInterface)

הגדרה בשורה 509 של הקובץ fused_location.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא: