הפניה למבנה FLOW_SPEC

הפניה למבנה FLOW_SPEC

#include < bt_types.h >

שדות נתונים

UINT8 qos_flags
UINT8 סוג שירות
UINT32 token_rate
UINT32 token_bucket_size
UINT32 רוחב פס_שיא
UINT32 חֶבִיוֹן
UINT32 delay_variation

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 342 של הקובץ bt_types.h .

תיעוד שטח

UINT32 delay_variation

הגדרה בשורה 349 של הקובץ bt_types.h .

זמן אחזור של UINT32

הגדרה בשורה 348 ​​של הקובץ bt_types.h .

רוחב פס פס של UINT32

הגדרה בשורה 347 של הקובץ bt_types.h .

UINT8 qos_flags

הגדרה בשורה 343 של הקובץ bt_types.h .

UINT8 service_type

הגדרה בשורה 344 של הקובץ bt_types.h .

UINT32 token_bucket_size

הגדרה בשורה 346 של הקובץ bt_types.h .

UINT32 token_rate

הגדרה בשורה 345 של הקובץ bt_types.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא: