התייחסות למבנה AGpsStatus

התייחסות למבנה AGpsStatus

#include < gps.h >

שדות נתונים

size_t גודל
AGpsType סוּג
AGpsStatusValue סטָטוּס
uint32_t ipaddr
struct sockaddr_storage addr

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 885 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

struct sockaddr_storage addr

חייב להכיל את כתובת ה-IPv4 (AF_INET) או IPv6 (AF_INET6) כדי לדווח. כל ערך אחר של addr.ss_family יידחה.

הגדרה בשורה 902 של הקובץ gps.h.

uint32_t ipaddr

יש להגדיר לכתובת IPv4 חוקית אם השדה 'addr' מכיל כתובת IPv4, או להגדיר ל-INADDR_NONE אחרת.

הגדרה בשורה 896 של הקובץ gps.h.

size_t size

מוגדר ל-sizeof(AGpsStatus)

הגדרה בשורה 887 של הקובץ gps.h.

הגדרה בשורה 890 של הקובץ gps.h.

סוג AGpsType

הגדרה בשורה 889 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h