התייחסות למבנה AGpsRilInterface

התייחסות למבנה AGpsRilInterface

#include < gps.h >

שדות נתונים

size_t גודל
בָּטֵל(* init )( AGpsRilCallbacks *callbacks)
בָּטֵל(* set_ref_location )(const AGpsRefLocation *agps_reflocation, size_t sz_struct)
בָּטֵל(* set_set_id )(סוג AGpsSetIDType , const char *setid)
בָּטֵל(* ni_message )(uint8_t *msg, size_t len)
בָּטֵל(* update_network_state )(int מחובר, סוג int, int roaming, const char *extra_info)
בָּטֵל(* update_network_availability )(int avaiable, const char *apn)

תיאור מפורט

ממשק מורחב לתמיכה ב-AGPS_RIL.

הגדרה בשורה 1145 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

void(* init)( AGpsRilCallbacks *callbacks)

פותח את ממשק AGPS ומספק את שגרות ההתקשרות ליישום ממשק זה.

הגדרה בשורה 1152 של הקובץ gps.h.

void(* ni_message)(uint8_t *msg, size_t len)

שלח הודעה יזומה ברשת.

הגדרה בשורה 1166 של הקובץ gps.h.

void(* set_ref_location)(const AGpsRefLocation *agps_reflocation, size_t sz_struct)

מגדיר את מיקום ההתייחסות.

הגדרה בשורה 1157 של הקובץ gps.h.

void(* set_set_id)( סוג AGpsSetIDType , const char *setid)

מגדיר את מזהה הסט.

הגדרה בשורה 1161 של הקובץ gps.h.

size_t size

מוגדר ל-sizeof(AGpsRilInterface)

הגדרה בשורה 1147 של הקובץ gps.h.

void(* update_network_availability)(int avaiable, const char *apn)

הודע ל-GPS על שינויים במצב הרשת. פרמטרים אלה תואמים לערכים במחלקה android.net.NetworkInfo.

הגדרה בשורה 1178 של הקובץ gps.h.

void(* update_network_state)(int מחובר, סוג int, int roaming, const char *extra_info)

הודע ל-GPS על שינויים במצב הרשת. פרמטרים אלה תואמים לערכים במחלקה android.net.NetworkInfo.

הגדרה בשורה 1172 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h