AGpsInterface_v1 Struct Referansı

AGpsInterface_v1 Struct Referansı

#include < gps_internal.h >

Veri alanları

size_t boyut
geçersiz(* init ) ( AGpsCallbacks * callbacks)
int (* data_conn_open ) (const char * apn)
int (* data_conn_closed ) ()
int (* data_conn_failed ) ()
int (* set_server ) ( AGpsType türü, const char * ana bilgisayar adı, int bağlantı noktası)

Detaylı Açıklama

AGPS desteği için eski genişletilmiş arayüz. Daha fazla bilgi için AGpsInterface_v2'ye bakın.

Gps_internal.h dosyasının 84. satırındaki tanım .

Saha Belgeleri

int (* data_conn_closed) ()

Gps_internal.h dosyasının 89. satırındaki tanım .

int (* data_conn_failed) ()

Gps_internal.h dosyasının 90. satırındaki tanım .

int (* data_conn_open) (const char * apn)

Gps_internal.h dosyasının 88. satırındaki tanım .

void (* init) ( AGpsCallbacks * callbacks)

Gps_internal.h dosyasının 87. satırındaki tanım .

int (* set_server) ( AGpsType türü, const char * ana bilgisayar adı, int bağlantı noktası)

Gps_internal.h dosyasının 91. satırındaki tanım .

size_t size

sizeof (AGpsInterface_v1) olarak ayarlayın

Gps_internal.h dosyasının 86. satırındaki tanım .


Bu yapının belgeleri aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: