Kolekcja MergedZipEntry

public class MergedZipEntryCollection
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.zip.MergedZipEntryCollection


Połącz poszczególne wpisy ZIP w duży plik ZIP w bloki, aby zminimalizować liczbę prób pobierania.

Streszczenie

Stałe

int HEADER_SIZE

int MAX_GAP

double MAX_GAP_PERCENTAGE

Konstruktorzy publiczni

MergedZipEntryCollection ( zipEntries) MergedZipEntryCollection ( zipEntries)

Metody publiczne

static createCollections ( zipEntries) createCollections ( zipEntries)
long getEndOffset ()
long getStartOffset ()
getZipEntries ()

Stałe

NAGŁÓWEK_SIZE

public static final int HEADER_SIZE

Wartość stała: 2078 (0x0000081e)

MAX_GAP

public static final int MAX_GAP

Wartość stała: 4096 (0x00001000)

MAX_GAP_PERCENTAGE

public static final double MAX_GAP_PERCENTAGE

Wartość stała: 0,15

Konstruktorzy publiczni

Kolekcja MergedZipEntry

public MergedZipEntryCollection ( zipEntries)

Parametry
zipEntries

Metody publiczne

utwórz kolekcje

public static  createCollections ( zipEntries)

Parametry
zipEntries

Zwroty

pobierzEndOffset

public long getEndOffset ()

Zwroty
long

getStartOffset

public long getStartOffset ()

Zwroty
long

pobierzZipEntries

public  getZipEntries ()

Zwroty