ConfigUtil.LogSource

public static final enum ConfigUtil.LogSource
extends Enum< ConfigUtil.LogSource >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.statsd.ConfigUtil.LogSource >
com.android.tradefed.util.statsd.ConfigUtil.LogSource


Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

ConfigUtil.LogSource AID_BLUETOOTH

ConfigUtil.LogSource AID_GRAPHICS

ConfigUtil.LogSource AID_INCIDENTD

ConfigUtil.LogSource AID_MEDIA

ConfigUtil.LogSource AID_RADIO

ConfigUtil.LogSource AID_ROOT

ConfigUtil.LogSource AID_STATSD

ConfigUtil.LogSource AID_SYSTEM

Metody publiczne

static ConfigUtil.LogSource valueOf (String name)
static final LogSource[] values ()

Wartości wyliczeniowe

AID_BLUETOOTH

public static final ConfigUtil.LogSource AID_BLUETOOTH

AID_GRAPHICS

public static final ConfigUtil.LogSource AID_GRAPHICS

AID_INCIDENTD

public static final ConfigUtil.LogSource AID_INCIDENTD

AID_MEDIA

public static final ConfigUtil.LogSource AID_MEDIA

AID_RADIO

public static final ConfigUtil.LogSource AID_RADIO

POMOC_ROOT

public static final ConfigUtil.LogSource AID_ROOT

AID_STATSD

public static final ConfigUtil.LogSource AID_STATSD

POMOC_SYSTEM

public static final ConfigUtil.LogSource AID_SYSTEM

Metody publiczne

wartość

public static ConfigUtil.LogSource valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
ConfigUtil.LogSource

wartości

public static final LogSource[] values ()

Zwroty
LogSource[]