TestRecordProtoUtil

public class TestRecordProtoUtil
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.proto.TestRecordProtoUtil


Narzędzie do odczytu proto TestRecord z pliku.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TestRecordProtoUtil ()

Metody publiczne

static TestRecordProto.TestRecord readFromFile (File protoFile)

Przeczytaj TestRecord z pliku i zwróć go.

static TestRecordProto.TestRecord readFromFile (File protoFile, boolean readDelimited)

Przeczytaj TestRecord z pliku i zwróć go.

Konstruktorzy publiczni

TestRecordProtoUtil

public TestRecordProtoUtil ()

Metody publiczne

czytaj z pliku

public static TestRecordProto.TestRecord readFromFile (File protoFile)

Przeczytaj TestRecord z pliku i zwróć go.

Parametry
protoFile File : ERROR(/File) zawierający rekord

Zwroty
TestRecordProto.TestRecord TestRecord utworzony z pliku.

Rzuca
Nieprawidłowy wyjątekProtocolBufferException

czytaj z pliku

public static TestRecordProto.TestRecord readFromFile (File protoFile, 
                boolean readDelimited)

Przeczytaj TestRecord z pliku i zwróć go.

Parametry
protoFile File : ERROR(/File) zawierający rekord

readDelimited boolean : Prawda, jeśli plik proto jest w formacie rozdzielanym. Fałsz, jeśli plik ma format domyślny.

Zwroty
TestRecordProto.TestRecord

Rzuca
Nieprawidłowy wyjątekProtocolBufferException