HttpHelper.RequestRunnable

public abstract class HttpHelper.RequestRunnable
extends Object implements IRunUtil.IRunnableResult

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.net.HttpHelper.RequestRunnable


Możliwość wykonywania żądań za pomocą IRunUtil#runEscalatingTimedRetry(long, long, long, long, IRunnableResult) .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RequestRunnable (String url)

Metody publiczne

void cancel ()

Anuluj operację.

Exception getException ()

Zwraca ostatni Exception , który wystąpił podczas wykonywania run().

String getResponse ()
String getUrl ()

Metody chronione

void setException (Exception e)
void setResponse (String response)

Konstruktorzy publiczni

ŻądanieRunnable

public RequestRunnable (String url)

Parametry
url String

Metody publiczne

anulować

public void cancel ()

Anuluj operację.

uzyskaj wyjątek

public Exception getException ()

Zwraca ostatni Exception , który wystąpił podczas wykonywania run().

Zwroty
Exception

otrzymać odpowiedź

public String getResponse ()

Zwroty
String

getUrl

public String getUrl ()

Zwroty
String

Metody chronione

ustaw wyjątek

protected void setException (Exception e)

Parametry
e Exception

ustaw odpowiedź

protected void setResponse (String response)

Parametry
response String