KeyStoreException

public class KeyStoreException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.keystore.KeyStoreException


يتم طرحها عند حدوث خطأ فادح في مخزن المفاتيح.

ملخص

المقاولين العامة

KeyStoreException ()

يقوم بإنشاء KeyStoreException .

KeyStoreException (String msg)

يقوم بإنشاء KeyStoreException .

KeyStoreException (String msg, Throwable cause)

يقوم بإنشاء KeyStoreException .

المقاولين العامة

KeyStoreException

public KeyStoreException ()

يقوم بإنشاء KeyStoreException .

KeyStoreException

public KeyStoreException (String msg)

يقوم بإنشاء KeyStoreException .

حدود
msg String : رسالة وصفية.

KeyStoreException

public KeyStoreException (String msg, 
                Throwable cause)

يقوم بإنشاء KeyStoreException .

حدود
msg String : رسالة وصفية.

cause Throwable : الجذر Throwable الذي تسبب في عدم توفر الجهاز.