E-postaHostSağlık Aracısı

public class EmailHostHealthAgent
extends Object implements IHostHealthAgent

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.hostmetric.EmailHostHealthAgent


Ana Bilgisayar izleme raporlarından e-posta göndermek için bir IHostHealthAgent uygulaması

Özet

Kamu inşaatçıları

EmailHostHealthAgent ()

Genel yöntemler

void emitValue (String name, long value, data) emitValue (String name, long value, data)

Bir metrik adı için bir değer yayar.

void flush ()

Sıraya alınmış metrikleri temizler.

Kamu inşaatçıları

E-postaHostSağlık Aracısı

public EmailHostHealthAgent ()

Genel yöntemler

emitValue

public void emitValue (String name, 
        long value, 
         data)

Bir metrik adı için bir değer yayar. IHostHealthAgent#flush çağrıldığında değer kuyruğa alınır ve yüklenir.

parametreler
name String : bir metrik adı

value long : bir metrik değer

data : metrik değerle ilişkili veriler

floş

public void flush ()

Sıraya alınmış metrikleri temizler.