ZipUtil2

public class ZipUtil2
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.ZipUtil2


POSIX dosya izinlerini hesaba katan zip çıkarma için bir yardımcı sınıf

Özet

Kamu inşaatçıları

ZipUtil2 ()

Genel yöntemler

static void closeZip (ZipFile zipFile)

Açık bir ZipFile kapatın, istisnaları yok sayın.

static File extractFileFromZip (ZipFile zipFile, String filePath)

Zip dosyasından belirli bir dosyayı bir tmp dosyasına çıkarmak için yardımcı program yöntemi

static boolean extractFileFromZip (ZipFile zipFile, String filePath, File destFile)

Zip dosyasından belirli bir dosyayı çıkarmak için yardımcı program yöntemi

static void extractZip (ZipFile zipFile, File destDir)

Zip dosyasının tüm içeriğini verilen dizine çıkarmak için yardımcı program yöntemi

static void extractZip (File toUnzip, File destDir)

Bir zip dosyasını belirli bir dizine çıkarmak için yardımcı program yöntemi.

static File extractZipToTemp (File zipFile, String nameHint)

Bir dize ile hazırlanmış bir geçici dizine bir zip dosyası ayıklayın

Kamu inşaatçıları

ZipUtil2

public ZipUtil2 ()

Genel yöntemler

KapatZip

public static void closeZip (ZipFile zipFile)

Açık bir ZipFile kapatın, istisnaları yok sayın.

parametreler
zipFile ZipFile : kapatılacak dosya

ExtractFileFromZip

public static File extractFileFromZip (ZipFile zipFile, 
        String filePath)

Zip dosyasından belirli bir dosyayı bir tmp dosyasına çıkarmak için yardımcı program yöntemi

parametreler
zipFile ZipFile : ZipFile

filePath String : ayıklanacak dosya yolu

İadeler
File ERROR(/File) veya bulunamazsa null

atar
dosya ayıklanamadıysa

ExtractFileFromZip

public static boolean extractFileFromZip (ZipFile zipFile, 
        String filePath, 
        File destFile)

Zip dosyasından belirli bir dosyayı çıkarmak için yardımcı program yöntemi

parametreler
zipFile ZipFile : ZipFile

filePath String : zip içindeki dosya yolu

destFile File : ERROR(/File)

İadeler
boolean dosyanın bulunup bulunmadığı ve çıkarılıp çıkarılmadığı

atar
dosya ayıklanamadıysa

özüZip

public static void extractZip (ZipFile zipFile, 
        File destDir)

Zip dosyasının tüm içeriğini verilen dizine çıkarmak için yardımcı program yöntemi

parametreler
zipFile ZipFile : ZipFile

destDir File : dosyanın çıkarılacağı yerel dizin

atar
dosya ayıklanamadıysa

özüZip

public static void extractZip (File toUnzip, 
        File destDir)

Bir zip dosyasını belirli bir dizine çıkarmak için yardımcı program yöntemi. Zip dosyası bir ERROR(/File) olarak sunuluyor.

parametreler
toUnzip File : bir zip dosyasına işaret eden bir ERROR(/File) .

destDir File : dosyanın çıkarılacağı yerel dizin

atar
dosya ayıklanamadıysa

özüZipToTemp

public static File extractZipToTemp (File zipFile, 
        String nameHint)

Bir dize ile hazırlanmış bir geçici dizine bir zip dosyası ayıklayın

parametreler
zipFile File : çıkartılacak zip dosyası

nameHint String : temp dizini için bir önek

İadeler
File geçici dizine işaret eden bir ERROR(/File)