TarUtil

public class TarUtil
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.TarUtil


Bir tar dosyasını işlemek için yardımcı program. Katran desteği sağlamak için ortak sıkıştırmayı sarar.

Özet

Kamu inşaatçıları

TarUtil ()

Genel yöntemler

static void extractAndLog ( ITestLogger listener, File targzFile, String baseName)

Bir tar gz dosyasını ve içeriğini çıkarmak ve muhabirlere kaydetmek için yardımcı

static File extractTarGzipToTemp (File targzFile, String nameHint)

Tar.gz dosyasını bir geçici dizine açın ve sıkıştırın.

static File gzip (File inputFile)

Bir dosyayı gzip (.gz) için yardımcı program işlevi.

static boolean isGzip (File file)

Bir dosyanın gzip olup olmadığını belirleyin.

static File unGzip (File inputFile, File outputDir)

Bir dosyayı UnGZip yapın: bir tar.gz dosyası bir tar dosyası haline gelir.

static unTar (File inputFile, File outputDir)

Tar dosyasını bir dizine açın.

static unTar (File inputFile, File outputDir, fileNames) unTar (File inputFile, File outputDir, fileNames)

Tar dosyasını bir dizine açın.

Kamu inşaatçıları

TarUtil

public TarUtil ()

Genel yöntemler

özüve günlüğü

public static void extractAndLog (ITestLogger listener, 
        File targzFile, 
        String baseName)

Bir tar gz dosyasını ve içeriğini çıkarmak ve muhabirlere kaydetmek için yardımcı

parametreler
listener ITestLogger : ITestLogger dosyaların günlüğe kaydedileceği yerdir.

targzFile File : içerik günlüğüne ihtiyaç duyan tar.gz ERROR(/File) .

baseName String : dosyaların altında bulunacağı temel ad.

çıkarmaTarGzipToTemp

public static File extractTarGzipToTemp (File targzFile, 
        String nameHint)

Tar.gz dosyasını bir geçici dizine açın ve sıkıştırın.

parametreler
targzFile File : ayıklanacak tar.gz dosyası.

nameHint String : temp dizini için önek.

İadeler
File geçici dizin.

atar
FileNotFoundException

gzip

public static File gzip (File inputFile)

Bir dosyayı gzip (.gz) için yardımcı program işlevi. .gz uzantısı temel dosya adına eklenecektir.

parametreler
inputFile File : gzip'lenecek ERROR(/File) .

İadeler
File gzipli dosya.

isGzip

public static boolean isGzip (File file)

Bir dosyanın gzip olup olmadığını belirleyin.

parametreler
file File : kontrol edilecek dosya.

İadeler
boolean dosyanın bir gzip olup olmadığı.

atar
dosya okunamadıysa.

unGzip

public static File unGzip (File inputFile, 
        File outputDir)

Bir dosyayı UnGZip yapın: bir tar.gz dosyası bir tar dosyası haline gelir.

parametreler
inputFile File : ungzip için ERROR(/File)

outputDir File : Açılan dosyanın yerleştirileceği dizin.

İadeler
File sıkıştırılmamış dosyaya işaret eden bir ERROR(/File) .

atar
FileNotFoundException

katransız

public static unTar (File inputFile, 
        File outputDir)

Tar dosyasını bir dizine açın. tar.gz dosyası öncelikle unGzip(File, File) olmalıdır.

parametreler
inputFile File : Çıkarılacak tar dosyası

outputDir File : ayıklanan dosyaların yerleştirileceği dizin.

İadeler
ERROR(/File) listesi işaretlenmemiş.

atar
FileNotFoundException

katransız

public static unTar (File inputFile, 
        File outputDir, 
         fileNames)

Tar dosyasını bir dizine açın. tar.gz dosyası öncelikle unGzip(File, File) olmalıdır.

parametreler
inputFile File : Çıkarılacak tar dosyası

outputDir File : ayıklanan dosyaların yerleştirileceği dizin.

fileNames : tar'dan çıkartılacak dosyalar.

İadeler
ERROR(/File) listesi işaretlenmemiş.

atar
FileNotFoundException