SubprocessTestResultsParser.StatusKeys

public static class SubprocessTestResultsParser.StatusKeys
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessTestResultsParser.StatusKeys


Odpowiednie klucze stanu testu.

Streszczenie

Pola

public static final String INVOCATION_ENDED

public static final String INVOCATION_FAILED

public static final String INVOCATION_STARTED

public static final String LOG_ASSOCIATION

public static final String TEST_ASSUMPTION_FAILURE

public static final String TEST_ENDED

public static final String TEST_FAILED

public static final String TEST_IGNORED

public static final String TEST_LOG

public static final String TEST_MODULE_ENDED

public static final String TEST_MODULE_STARTED

public static final String TEST_RUN_ENDED

public static final String TEST_RUN_FAILED

public static final String TEST_RUN_STARTED

public static final String TEST_SKIPPED

public static final String TEST_STARTED

Konstruktorzy publiczni

StatusKeys ()

Pola

INWOKACJA_ENDED

public static final String INVOCATION_ENDED

INWOKACJA_FAILED

public static final String INVOCATION_FAILED

INWOKACJA_STARTED

public static final String INVOCATION_STARTED

LOG_ASSOCIATION

public static final String LOG_ASSOCIATION

TEST_ASUMPTION_FAILURE

public static final String TEST_ASSUMPTION_FAILURE

TEST_ENDED

public static final String TEST_ENDED

TEST NIEUDANY

public static final String TEST_FAILED

TEST_IGNORED

public static final String TEST_IGNORED

TEST_LOG

public static final String TEST_LOG

TEST_MODULE_ENDED

public static final String TEST_MODULE_ENDED

TEST_MODULE_STARTED

public static final String TEST_MODULE_STARTED

TEST_RUN_ENDED

public static final String TEST_RUN_ENDED

TEST_RUN_FAILED

public static final String TEST_RUN_FAILED

TEST_RUN_STARTED

public static final String TEST_RUN_STARTED

TEST_SKIPPED

public static final String TEST_SKIPPED

TEST_STARTED

public static final String TEST_STARTED

Konstruktorzy publiczni

Klucze stanu

public StatusKeys ()