Parser wyjątków podprocesu

public class SubprocessExceptionParser
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessExceptionParser


Pomocnik do obsługi danych wyjściowych wyjątków ze standardowych programów uruchamiających polecenia Tradefed.

Streszczenie

Pola

public static final String EVENT_THREAD_JOIN

Konstruktorzy publiczni

SubprocessExceptionParser ()

Metody publiczne

static String getPathFromStderr (String stderr)

Wyodrębnij ścieżkę pliku serializowanego wyjątku.

static void handleStderrException ( CommandResult result)

Spróbuj wyodrębnić odpowiedni wyjątek ze stderr, jeśli nie, trzymaj się wyjątku RuntimeException.

Pola

EVENT_THREAD_JOIN

public static final String EVENT_THREAD_JOIN

Konstruktorzy publiczni

Parser wyjątków podprocesu

public SubprocessExceptionParser ()

Metody publiczne

pobierzPathFromStderr

public static String getPathFromStderr (String stderr)

Wyodrębnij ścieżkę pliku serializowanego wyjątku.

Parametry
stderr String

Zwroty
String

handleStderrException

public static void handleStderrException (CommandResult result)

Spróbuj wyodrębnić odpowiedni wyjątek ze stderr, jeśli nie, trzymaj się wyjątku RuntimeException.

Parametry
result CommandResult

Rzuca
DeviceNotAvailableException