SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo


Pomocnik dla informacji o niepowodzeniu wywołania.

Streszczenie

Pola

public Throwable mCause

public FailureDescription mFailure

Konstruktorzy publiczni

InvocationFailedEventInfo (Throwable cause)
InvocationFailedEventInfo ( FailureDescription failure)
InvocationFailedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Metody publiczne

String toString ()

Pola

mPrzyczyna

public Throwable mCause

mNiepowodzenie

public FailureDescription mFailure

Konstruktorzy publiczni

InvocationFailedEventInfo

public InvocationFailedEventInfo (Throwable cause)

Parametry
cause Throwable

InvocationFailedEventInfo

public InvocationFailedEventInfo (FailureDescription failure)

Parametry
failure FailureDescription

InvocationFailedEventInfo

public InvocationFailedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parametry
jsonObject JSONObject

Rzuca
JSONException

Metody publiczne

doString

public String toString ()

Zwroty
String